Administratratorem Twoich danych osobowych jest Auto-Naprawa Jarosław Giziński z siedzibą w Koszalinie (75-811) przy ul.Połczyńskiej 73. Twoje dane będą przetwarzane w celu wystawienia i eksploatacji faktur, homologacji i książek gwarancyjnych, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze -art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wystawienia dokumentów (faktury, homologacji). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania. jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wnisienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.